Рекорден излишък от 2,348 млрд. лева в бюджета отчете Министерството на финансите

Рекорден излишък от 2,348 млрд. лева в бюджета отчете Министерството на финансите

По предварителни данни държавният бюджет има излишък в края на април тази година в размер на 2,348 млрд. лева или 2,6 % от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП)

За рекордната сума в консолидираната фискална програма съобщи Министерството на финансите.

За сравнение за първите четири месеца на 2015 г. беше отчетен излишък в размер на 1 066,6 млн. лв. (1,2% от БВП). Това означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция са по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година.

Прогнозираното текущо ниво на бюджетния излишък към април обаче не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета, предупреди финансовото министерство.

Причините за това са спецификата на данъчния календар и еднократния характер на някои от постъпленията за изминалите четири месеца, както и изместването на значителна част от инвестиционните разходи за втората половина на годината.

Добрите параметри по текущото изпълнение на бюджета за изминалите четири месеца на годината би следвало да се приемат като гаранция, че предвиденият бюджетен баланс за годината е постижим, допълниха от ведомството.

Оттам съобщиха и някои основни параметри по консолидираната фискална програма на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите към края на месец април 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 12 191,3 млн. лв. (36,9% от годишния разчет), като спрямо първите четири месеца на 2015 г. се отбелязва ръст от 861,3 млн. лева.

Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 026,7 млн. лв., докато постъпленията от помощи намаляват със 165,4 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2016 г. са в размер на 9 843,3 млн. лв., което е 28,3% от годишния разчет.

Разходите за същия период на миналата година са в размер на 10 263,4 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2016 г. от централния бюджет, възлиза на 294,7 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство.
Източник: epicenter.bg/

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

календар
календар

loading...


Bulpress TV